Сөз эсептегич

Сөз эсептегичи - Символдорду эсептегич менен сиз түз эфирде киргизген тексттеги сөздөрдүн жана тамгалардын санын биле аласыз.